แมปกับร่างอวตาร สุดท้าย airbender เป็ ไม่ทราบ โดยใช้สัดส่วนภาพสูงสุด ส่วนหนึ่ง 3

part: 3/3 Previous part Next comics
part: 3/3 Previous part Next comics